Garantibetingelser for Piaggio, Aprilia og Moto Guzzi

Piaggio Logo
Aprilia Logo

2 ÅRS EUROPAGARANTI
Under henvisning til nedenstående vilkår og betingelser, vil Piaggio opprettholde garanti på ditt kjøretøy i 2 år. Dersom det skulle oppstå en mangel på produktet i garanti-perioden, vil din Piaggio-forhandler reparere eller skifte ut den defekte komponenten uten ekstra kostnad for kjøperen.

Fra 1.1 2021 har Svenska Piaggio Gruppen overtatt import, distribusjon og garantiansvaret for Piaggio, Vespa, Aprilia og Moto Guzzi i Norge. Ta kontakt med din forhandler evt. Svenska Piaggio Gruppen direkte hvis du har en mangel på et produkt som er innenfor garanti-perioden.

Innhold og gyldighetstid
Garantien gjelder for kjøpekontraktens moped eller kjøretøy (heretter kalt ”kjøretøy”). Garantien gjelder alle kjøretøy som er importert av AS Kellox. Garantien gjelder Piaggio-kjøretøy levert fra og med 01.01.2005. Garantien gjelder kun Piaggio-kjøretøy importert av AS Kellox.

Garantien omfatter:
– Motor, med drivstoffsystem, girkasse og kardang.
– Hjuloppheng, bremser/bremsesystem.
– Elektronikk, med digitale instrumenter, styreenheter for tenning, bensininnsprøytning.

Piaggios garantibetingelser

(inkluderer Aprilia og Moto Guzzi)

GARANTIEN GJELDER IKKE:

– Justeringer som måtte komme før eller under førstegangsservice. Periodisk ettersyn og vedlikehold.
Feil som oppstår på grunn av bruk av uoriginale reservedeler, som følge av ombygging eller uforsvarlig bruk, eller ved feil bruk i forhold til instruksjonsboken.

– Dersom kjøretøyet ikke vedlikeholdes etter anbefalte intervaller beskrevet i instruksjonsbok eller Service- og Garantiheftet og slikt vedlikehold ikke kan dokumenteres gjennom stempel i Service- og Garantiheftet.

– Feil som oppstår ved service og reparasjoner ved andre verksted enn et av AS Kellox-godkjente Piaggio-verksteder, så langt disse verkstedene ikke utfører service/reparasjoner i tråd med Piaggios retningslinjer.

– Feil som oppstår under konkurranse eller konkurranselignende forhold.

– Normal slitasje og forbruk av deler som defineres som slitedeler. Herunder gaffel-tetninger.

FRIST FOR Å GJØRE GJELDENDE KRAV UNDER GARANTIEN
Dersom kjøperen vil gjøre gjeldende en feil under garantiansvaret skal selgeren underrettes om dette innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.
Service- og Garantiheftet samt kopi av kjøpekontrakt skal fremlegges.

UTBEDRING
Selgeren bestemmer hvordan feilen skal rettes på kjøretøyet. Utbedring i henhold til garantien skal skje innen rimelig tid etter reklamasjonen og uten kostnad eller vesentlig ubeleilighet for kjøperen.

I vurderingen av hva som er ”rimelig tid”, skal det tas hensyn til kjøperens behov for kjøretøyet, feilens art og omfang, samt vanskelighetsgrad og det tidspunktet kjøperen har stilt kjøretøyet til selgerens disposisjon. Feil som ikke er av vesentlig betydning og ikke påvirker ordinær bruk av kjøretøyet, skal etter samråd med kjøperen normalt utføres ved førstkommende service.

Indirekte kostnader som kunden pådrar seg ved et garantitilfelle, dekkes ikke av AS Kellox. Med indirekte kostnader forstås kostnader utover kostnadene forbundet med selve reparasjonen, herunder leie av alternativt kjøretøy, transport av kjøretøyet eller personer, overnatting eller erstatning for tiden kjøretøyet ikke har vært i bruk etc.