Vespa-garanti 5 år

Fra 1.1 2021 har Svenska Piaggio Gruppen overtatt import, distribusjon og garantiansvaret for Vespa i Norge. Ta kontakt med din forhandler evt. Svenska Piaggio Gruppen direkte hvis du har en mangel på et produkt som er innenfor garanti-perioden.

GARANTIEN GJELDER IKKE:

– Justeringer som måtte komme før eller under førstegangsservice. Periodisk ettersyn og vedlikehold. Feil som oppstår på grunn av bruken av uoriginale reservedeler, som følge av ombygging eller uforsvarlig bruk, eller ved feil bruk i forhold til instruksjonsboken.

– Dersom kjøretøyet ikke vedlikeholdes etter anbefalte intervaller beskrevet i instruksjonsbok eller Service- og Garantiheftet og slikt vedlikehold ikke kan dokumenteres gjennom stempel i Service- og Garantiheftet.

– Feil som oppstår ved service og reparasjoner ved andre verksted enn et av AS Kellox-godkjente Vespa-verksteder, så langt disse verkstedene ikke utfører service/reparasjoner i tråd med Vespas retningslinjer.

– Feil som oppstår under konkurranse eller konkurranselignende forhold.

– Normal slitasje og forbruk av deler som defineres som slitedeler. Herunder gaffel-tetninger.

FRIST FOR Å GJØRE GJELDENDE KRAV UNDER GARANTIEN
Dersom kjøperen vil gjøre gjeldende en feil under garantiansvaret skal selgeren underrettes om dette innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Service- og Garantiheftet, samt kopi av kjøpekontrakt skal fremlegges.

UTBEDRING
Selgeren bestemmer hvordan feilen skal rettes på kjøretøyet. Utbedring i henhold til garantien skal skje innen rimelig tid etter reklamasjonen og uten kostnad eller vesentlig ubeleilighet for kjøperen.

I vurderingen av hva som er ”rimelig tid”, skal det tas hensyn til kjøperens behov for kjøretøyet, feilens art og omfang, samt vanskelighetsgrad og det tidspunktet kjøperen har stilt kjøretøyet til selgerens disposisjon. Feil som ikke er av vesentlig betydning og ikke påvirker ordinær bruk av kjøretøyet, skal etter samråd med kjøperen normalt utføres ved førstkommende service.

Indirekte kostnader som kunden pådrar seg ved et garantitilfelle, dekkes ikke av AS Kellox. Med indirekte kostnader forstås kostnader utover kostnadene forbundet med selve reparasjonen, herunder leie av alternativt kjøretøy, transport av kjøretøyet eller personer, overnatting eller erstatning for tiden kjøretøyet ikke har vært i bruk etc.

Vespa garantibetingelser

GARANTIEN GJELDER IKKE:
– Justeringer som måtte komme før eller under førstegangsservice. Periodisk ettersyn og vedlikehold. Feil som oppstår på grunn av bruken av uoriginale reservedeler, som følge av ombygging eller uforsvarlig bruk, eller ved feil bruk i forhold til instruksjonsboken.

– Dersom kjøretøyet ikke vedlikeholdes etter anbefalte intervaller beskrevet i instruksjonsbok eller Service- og Garantiheftet og slikt vedlikehold ikke kan dokumenteres gjennom stempel i Service- og Garantiheftet.

– Feil som oppstår ved service og reparasjoner ved andre verksted enn et av AS Kellox-godkjente Vespa-verksteder, så langt disse verkstedene ikke utfører service/reparasjoner i tråd med Vespas retningslinjer.

– Feil som oppstår under konkurranse eller konkurranselignende forhold.

– Normal slitasje og forbruk av deler som defineres som slitedeler. Herunder gaffel-tetninger.

FRIST FOR Å GJØRE GJELDENDE KRAV UNDER GARANTIEN
Dersom kjøperen vil gjøre gjeldende en feil under garantiansvaret skal selgeren underrettes om dette innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Service- og Garantiheftet, samt kopi av kjøpekontrakt skal fremlegges.

UTBEDRING
Selgeren bestemmer hvordan feilen skal rettes på kjøretøyet. Utbedring i henhold til garantien skal skje innen rimelig tid etter reklamasjonen og uten kostnad eller vesentlig ubeleilighet for kjøperen.

I vurderingen av hva som er ”rimelig tid”, skal det tas hensyn til kjøperens behov for kjøretøyet, feilens art og omfang, samt vanskelighetsgrad og det tidspunktet kjøperen har stilt kjøretøyet til selgerens disposisjon. Feil som ikke er av vesentlig betydning og ikke påvirker ordinær bruk av kjøretøyet, skal etter samråd med kjøperen normalt utføres ved førstkommende service.

Indirekte kostnader som kunden pådrar seg ved et garantitilfelle, dekkes ikke av AS Kellox. Med indirekte kostnader forstås kostnader utover kostnadene forbundet med selve reparasjonen, herunder leie av alternativt kjøretøy, transport av kjøretøyet eller personer, overnatting eller erstatning for tiden kjøretøyet ikke har vært i bruk etc.

KJØPERENS RETTIGHETER UTOVER GARANTIEN
Ingen av punktene nevnt ovenfor tilsidesetter kjøperens rettigheter etter kjøpsloven/forbrukerkjøpsloven. Dette innebærer at den alminnelige reklamasjonsretten på 2/5 år ikke berøres av garantien, og at kjøperen kan reklamere dersom det foreligger mangel etter kjøpsloven/forbrukerkjøpsloven.

Kjøperen er gjort kjent med sine rettigheter etter garantien og den alminnelige reklamasjonsretten for mangler. Videre er kjøper opplyst om at han/hun kan motta garantivilkårene skriftlig dersom han/hun ber om det.

SERVICE / ETTERSYN
Det er ditt eget ansvar å påse at servicene blir utført til riktig tid og at alle servicene blir riktig notert i serviceheftet. På denne måten vil du og din scooter dra full nytte av Vespas garanti.

I garantitiden skal service utføres av et Vespa-verksted/forhandler godkjent av
AS Kellox for at garantien skal gjelde.

Skulle det oppstå en feil i garantitiden, kontakt da din Vespa-forhandler omgående for å gjøre de nødvendige avtaler. Ta alltid med deg garantiheftet ved henvendelse.