Konkurranseregler

1. Aktører

a) Deltager: Personer som deltar i konkurransen.
b) Arrangør: AS Kellox.

2. Betingelser for å delta i konkurransen

a) Deltakeren må ha fylt 18 år og være bosatt i Norge.
b) Ansatte og nære familiemedlemmer i AS Kellox, underleverandører og samarbeidspartnere som har vært involvert i produksjonen av kampanjen forøvrig har ikke anledning til å delta i denne konkurransen, ei heller heve premie.

3. Konkurransepremisser

a) Deltageren kan kun delta i konkurransen tre ganger med tre ulike svar. Flere forsøk enn dette fører til at deltageren diskvalifiseres.

4. Premie

1. 1 stk Middag og overnatting for to på The Thief.
2. 1 stk redningsvest.
3. 1 stk redningsvest.

b) 2.-og 3.-premien inkluderer lokale frakt- og leveringsomkostninger.
c) Premien inkluderer ikke reise til og fra The Thief. Dette må vinneren dekke selv.
d) AS Kellox er ikke ansvarlig for noen form for merkostnader i forbindelse med premien.
e) Vinneren kan ikke bytte premien mot økonomisk kompensasjon eller overføre premiekravet til andre personer eller organisasjoner, dersom ikke annet avtales med AS Kellox.

5. Trekning av vinner

a) Konkurransen avsluttes 02.mai, 2021 og vinneren kunngjøres 04. mai på kellox.no og i AS Kellox sine sosiale medie-kanaler. Vinnerne blir også direkte kontaktet.
b) Juryen vil trekke vinnerne blant de som har levert inn riktig svar. Juryens avgjørelse er endelig.
c) De som trekkes ut som vinnere, kan bli kontaktet for å stille til vinnerintervju, samt å la seg avbilde og bli brukt med fullt navn til presseformål for AS Kellox.

6. Juks

AS Kellox har rett til, uten forvarsel, å diskvalifisere og utestenge deltagere som mistenkes for juks eller annen form for forsøk på å manipulere konkurransen. Dersom dette oppdages etter at vinnerne er kåret, vil vedkommende miste sine eventuelt tildelte premier.

7. Personopplysninger

Deltakeren aksepterer at opplysningene som blir registrert kan brukes dersom han/hun aktivt samtykker til at det kan benyttes. Dette gjøres ved at deltakeren gjør et aktivt valg ved å krysse av på at vedkommende ønsker å motta informasjon fra AS Kellox. Personopplysningene vil bli brukt til å sende informasjon og nyheter om AS Kellox sine produkter og løsninger. Opplysningene vil ikke bli brukt til annet formål eller utlevert til andre selskap.

8. Ansvarsfraskrivelse

Arrangøren er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller tekniske problemer under gjennomføringen av konkurransen. Ved for eksempel strømbrudd eller øvrige tekniske problemer, er det arrangørens rett til midlertidig å avbryte konkurransen for å utbedre feil. Deltakeren aksepterer ikke å fremme erstatningskrav mot arrangøren, med mindre arrangøren har opptrådt grovt uaktsomt.

9. Jury

Juryen består av fire personer:

Svein Vekterli, Tenk Kommunikasjon AS
Linda Karlsen, AS Kellox
Mia Roland, Tenk Kommunikasjon AS
Thomas Doherty, AS Kellox