Publisert

Kullosforgiftning i båt – ta dine forhåndsregler

Unngå kullosforgiftning i båt – finn ut hvordan

Kullosforgiftning kan gi båtturen et tragisk utfall. Se sjekkliste for livsviktige forhåndsregler.

Kullosforgiftning kan være en risiko i alle båter som har utstyr som avgir gasser. Derfor har Sjøfartsdirektoratet har laget forhåndsregler du bør følge.

Hva er kullosforgiftning?

Karbonmonoksid (kullos) er en gass som verken lukter eller smaker: Den har ikke farge og virker ikke irriterende.

CO binder seg til hemoglobin. Normalt er hemoglobin ansvarlig for transporten av oksygen som tas opp i lungene. Så fraktes det til ulike organer og vev i kroppen.

Problemet ved kullosforgiftning er at karbonmonoksidet blokkerer hemoglobinet. Da blir oksygenet fortrengt, det oppstår oksygenmangel og fare for livstruende skader. Særlig hjerne og hjerte er utsatt.

Hos Sjøfartsdirektoratet og hos Bergen kommunale brannvesen, har de kommet sjekklister for hva du kan gjøre av tiltak for å unngå kullosforgiftning i båt. Les dem nøye her:

Sjekkliste for å unngå kullosforgiftning:

 • Forsikre seg om at alt utstyr ombord som kan avgi gasser er forsvarlig montert
 • Forsikre seg om at det ikke er lekkasjer inn i fartøyets innredning
 • Foreta jevnlig vedlikehold av maskineri og ettersyn av utstyr
 • Forsikre seg om at arbeid er utført av kvalifisert personell
 • Montere gassalarm ombord, noe som er en rimelig forsikring for et tryggere fartøy å oppholde seg i

Bergen kommunale brannvesen oppfordrer til denne sjekken:

 • Propananlegg, koke­ og varmeapparater må installeres, kontrolleres og repareres av fag­ folk for å avdekke eventuelle lekkasjer.
 • Sjekk selv rør og koblinger regelmessig slik at du unngår lekkasje.
 • Les bruksanvisningen før nytt utstyr tas i bruk og flasker byttes.
 • Vær klar over at at maks tillatt lengde på gasslange er kun 1,2 m i båt. Denne leng­den er tillatt mellom flaske og rør, og i igjen tillat fra rør til gassapparatet. Fleksibel, armert stålslange godkjent for gass kan erstatte kobberrør og stålrør.
 • Gassbeholdningen skal maksimalt være 22 kg.
 • Steng alle utløp for bensin, gass eller olje når turen er avsluttet.

Kilder: Sjøfartsdirektoratet, Norsk Helseinformatikk, Bergen kommune

Relaterte
artikler