Åpenhetsloven

Kellox er Norges største importør av MC og MC-utstyr – og en ledende aktør innen båter og påhengsmotorer.

Kellox ble grunnlagt i 1950 og er en av Norges eldste og mest anerkjente importører av motoriserte produkter til lands og til vanns. Våre produsenter er anerkjente merkevarer med produkter både for fritids- og proffmarkedet. Alle våre produkter møter de høyeste krav til brukervennlighet, sikkerhet og miljø.

Kellox har som følge av dette leverandør-relasjoner til ledende produsenter over hele verden, og arbeidet med Åpenhetsloven vil bidra til å forbedre miljø, menneskerettigheter og arbeidstakeres rettigheter, samt forebygge korrupsjon.

Kellox sine kunder er i hovedsak lokalisert i Norge, Sverige og Danmark. Kellox inngår i konsern med Peak Invest AS som øverste morselskap. Selskapet er organisert slik:

Rapport for AS Kellox for perioden 2023-2024

Kellox skal bidra til å bevare miljøet, respektere menneskerettigheter, ivareta arbeidstakers rettigheter, og unngå korrupsjon og smøring. Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er underlagt avdelingen for Finance and IT og alle selskapets avdelinger bidrar med informasjon og jobber med tiltak for å oppfylle kravene iht. Åpenhetsloven.

Kellox er opptatt av å unngå negativ påvirkning og skade på mennesker og miljø, og bidra til forebygging eller reduksjon av dette.

Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi gjort følgende tiltak til å håndtere potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold: 
– ansvarlighet er tatt med i retningslinjene og i styringssystemer,
– vi har kartlagt og vurdert risiko for negativ påvirkning på vår virksomhet
– oppfølging skjer i samarbeid med våre leverandører

Kellox er importør av varer fra mange ulike land i verden. Det ligger en risiko i at enkelte land ikke har kommet like langt i arbeid med åpenhet, arbeidstakers rettigheter og menneskerettigheter. Når Kellox vurderer samarbeid med nye leverandører, er en kartlegging av disse forhold vesentlig før et samarbeid etableres.

Kellox har som tiltak å fortsette kartlegging av de mindre leverandørene for å avdekke risiko for negative konsekvenser. Hvis det oppdages, vil forholdet tas opp med leverandøren og søkt rettet opp.

Kontakt

Hvis du har spørsmål angående Åpenhetsloven, er du velkommen til å kontakte oss på e-post. Klikk her

05.04.24
AS Kellox

Per-Anton Vinje
CEO