Åpenhetsloven

Kellox er Norges største importør av MC og MC-utstyr – og en ledende aktør innen båter og påhengsmotorer.

Kellox ble grunnlagt i 1950 og er en av Norges eldste og mest anerkjente importører av motoriserte produkter til lands og til vanns. Våre produsenter er anerkjente merkevarer med produkter både for fritids- og proffmarkedet. Alle våre produkter møter de høyeste krav til brukervennlighet, sikkerhet og miljø.

Kellox har som følge av dette leverandør-relasjoner til ledende produsenter over hele verden, og arbeidet med Åpenhetsloven vil bidra til å forbedre miljø, menneskerettigheter og arbeidstakeres rettigheter, samt forebygge korrupsjon.

Kellox sine kunder er i hovedsak lokalisert i Norge, Sverige og Danmark. Selskapet er organisert slik:

Kellox skal bidra til å bevare miljøet, respektere menneskerettigheter, ivareta arbeidstakers rettigheter, og unngå korrupsjon og smøring.

Kellox er opptatt av å unngå negativ påvirkning og skade på mennesker og miljø, og bidrar til forebygging eller reduksjon av dette.

Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi gjort følgende tiltak til å håndtere potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold: 
– ansvarlighet er tatt med i retningslinjene og i styringssystemer,
– vi har kartlagt og vurdert risiko for negativ påvirkning på vår virksomhet
– oppfølging skjer i samarbeid med våre leverandører

Kontakt

Hvis du har spørsmål angående Åpenhetsloven, er du velkommen til å kontakte oss på e-post. Klikk her