Miljøfyrtårn

Kellox ble godkjent som Miljøfyrtårn i januar 2024, og denne sertifiseringen er et tydelig bevis på vårt bidrag til arbeidet for en grønn og bærekraftig fremtid.

Å være en Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Vi forplikter oss til å dokumentere egen miljøinnsats innenfor områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Gjennom et digitalt system får bedrifter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innenfor arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjør og transport. Dette gir bedriftene gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. 

Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn

Kontakt

Vår klima og miljørapport kan fås ved henvendelse til Miljøfyrtårnansvarlig i Kellox. Har du spørsmål eller ønsker å gi en tilbakemelding, kan dette også rettes til Miljøfyrtårnansvarlig på [email protected].