as kellox

Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig

AS Kellox er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger i samsvar med personvernforordningen (GDPR) og tilhørende lovgivning. AS Kellox samler ikke inn mer personlig informasjon enn det som er nødvendig og relevant for vår virksomhet.

Vi beskytter dine personopplysninger og gir aldri videre dine personopplysninger til tredjepart uten ditt samtykke. Formålet med denne personvernerklæringen er at du skal være trygg på at din personlige integritet respekteres og at dine personopplysninger håndteres korrekt.

Hvilke personopplysninger behandles

AS Kellox samler inn og behandler personopplysninger for ansatte hos våre kunder, ansatte i tilknyttede virksomheter, og folk som registrerer seg for informasjonsaktivitetene våre (f.eks nyhetsbrev), på Facebook- og Instagram-sidene våre eller deltar på våre arrangementer. Vi håndterer også personopplysninger om kontaktpersoner hos våre leverandører.

Vi har mottatt informasjonen direkte fra deg, din arbeidsgiver eller i noen tilfeller fra offentlig tilgjengelige kilder.

Påmelding til nyhetsbrev

I forbindelse med påmelding til våre nyhetsbrev, samler vi inn fornavn, etternavn, e-postadresse og selskapsnavn. Disse personopplysningene lagres i vår e-postliste og håndteres av oss så lenge du abonnerer på våre nyhetsbrev. Vi får også informasjon dersom det oppstår problemer med å levere til din e-postadresse. Du kan når som helst selv redigere dine opplysninger eller melde deg av nyhetsbrevet ved å trykke på linkene nederst i e-postene vi sender ut.

Registrering av kundeforhold

Ved registrering av kundeforhold i AS Kellox samler vi inn opplysninger om navn på selskap, organisasjonsnummer, post- og fakturaadresse og kontaktinformasjon til en primærkontakt i selskapet. I tillegg ber vi deg liste opp navn og e-postadresse til andre ansatte i selskapet som ønsker å få tilsendt informasjon fra AS Kellox.

Disse opplysningene blir lagret i vårt system så lenge selskapet er kunde av AS Kellox.

Påmelding til møter og seminarer

I forbindelse med AS Kellox’ arrangementer samler vi inn fornavn, etternavn, e-post og selskapsnavn. I enkelte tilfeller ber vi også om fakturainformasjon og om eventuelle matpreferanser eller allergier.

Disse opplysningene trenger vi for å administrere arrangementet i forkant, under og i etterkant av arrangementet.

Cookies

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider. Les mer om dette her

Oppbevaringstid

AS Kellox lagrer ikke personopplysninger utover det som anses nødvendig for å oppfylle formålet med behandling av personopplysningene.

Dine rettigheter

I henhold til Personvernforordningen (GDPR) har du rettigheter som omhandler behandling av dine personopplysninger som beskrevet nedenfor. For å utøve dine rettigheter, vennligst kontakt oss via kontaktopplysningene som er oppgitt nederst i denne teksten.

Rett til å få tilgang til personlige data

Du har rett til, på forespørsel, å få informasjon om hvilke personopplysninger om deg som blir behandlet av AS Kellox. Du kan be om tilgang til personopplysningene, samt informasjon om f.eks.: Formålet med behandlingen av personopplysningene Informasjon om hvilke mottakere personopplysningene er delt med, og Informasjon om hvor lenge personopplysningene vil bli lagret eller, hvis dette ikke er mulig, kriteriene som brukes for å bestemme denne perioden.

Hvis vi behandler personlig informasjon om deg, har du rett til å motta gratis informasjon om behandlingen. Hvis forespørselen er åpenbart ubegrunnet eller urimelig, kan vi kreve en rimelig avgift for slik anmodning i samsvar med bestemmelsene i personvernforordningen.

Rett til korreksjon av personopplysninger

AS Kellox er ansvarlig for å gi nøyaktig og oppdatert personlig informasjon. Skulle dine personopplysninger være feil, har du rett til å få disse rettet eller supplert.

Rett til å slette personlige data

Du har rett til å be om at vi sletter personopplysninger, for eksempel om: Personopplysningene ikke lenger brukes til de formålene de ble samlet inn. Behandlingen av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke og du senere har tilbakekalt dette samtykket (forutsatt at det ikke finnes noe annet behandlingsgrunnlag for lagring av dine personopplysninger). Du ​​motsetter deg behandling basert på en legitim interesse, og beskyttelse av ditt personvern veier tyngre enn AS Kellox´ behov for å behandle opplysningene, eller personlige data er behandlet ulovlig.

Rett til sletting gjelder ikke dersom grunnlaget for behandlingen er å overholde en rettslig forpliktelse.

Rett til å protestere

Hvis AS Kellox har behandlet dine personlige data basert på en vurdering om at vi har legitime interesser, og du ikke er enig i denne vurderingen, kan du motsette deg denne behandlingen. AS Kellox vil ikke lenger behandle personopplysningene, med mindre vi kan godtgjøre at de legitime grunner for slik behandling oppveier dine interesser for å beskytte deg mot at personopplysningene blir oppbevart av oss.

Rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet

Hvis du mener at dine rettigheter ikke blir respektert av oss, har du også rett til å sende inn en klage til Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørsmål angående håndtering av personopplysninger eller ønsker å bruke dine rettigheter, er du velkommen til å kontakte oss på:

AS Kellox
Trollåsveien 36
1414 Trollåsen
Epost: [email protected]

Oppdatering av personvernregler

På denne siden finner du til enhver tid vår gjeldende personvernerklæring. Vi har rett til å endre og oppdatere disse retningslinjene til enhver tid. Skulle det være store endringer i retningslinjene, vil vi varsle deg via e-post eller på nettet.

Hvis du ikke vil godta gjeldende retningslinjer for personvern, kan du sende en e-post til [email protected].