Honda MC garanti – 5 år

Honda MC og Kellox garantilogo

2 ÅRS EUROPA-GARANTI
Under henvisning til nedenstående vilkår og betingelser vil Honda opprettholde garanti på ditt kjøretøy i 2 år. Dersom det skulle oppstå en mangel på produktet i garantiperioden, vil din HONDA-forhandler reparere eller skifte ut den defekte komponenten uten ekstra kostnad for kjøperen.

Innhold og gyldighetstid
Garantien gjelder for kjøpekontraktens moped eller motorsykkel (heretter kalt ”kjøretøy”). Garantien gjelder alle mopeder og motorsykler som er importert av AS Kellox. Konkurransemotorsykkel, herunder Trail, Cross, Enduro eller Roadracing, omfattes ikke av garantien.

Garantien opphører etter 2 år fra kjøpsdato. 2 års Europa-garanti gjelder også HONDA motorsykler importert fra andre EØS-­land (egne regler).

3 ÅRS NORGESGARANTI
Under henvisning til nedenstående vilkår og betingelser vil AS Kellox opprettholde garanti på ditt kjøretøy i 3 år. Dersom det skulle oppstå en mangel på produktet i garantiperioden, vil din HONDA-forhandler reparere eller skifte ut den defekte komponenten som dekkes av den utvidede garantien uten ekstra kostnad for kjøperen. Alle henvendelser vedrørende garanti skal skje via din godkjente HONDA-forhandler.

Innhold og gyldighetstid
Garantien gjelder HONDA tohjuls motorsykkel (125 ccm slagvolum og større) levert fra og med 01.01.2005. Garantien gjelder kun HONDA-motorsykler importert av AS Kellox. Konkurransemotorsykkel, herunder Trail, Cross, Enduro eller Roadracing, omfattes ikke av garantien.

Garantien omfatter:
– motor, med drivstoffsystem, girkasse og kardang
– hjuloppheng, bremser/bremsesystem
– elektronikk, med digitale instrumenter, styreenheter for tenning, bensininnsprøytning

Garantien gjelder fra utløpet av 2-årsgarantien til 5 år fra kjøpsdato, eller til 40.000 kjørte km – det som kommer først.

Hondas garantibetingelser

Garantien gjelder ikke:
– Justeringer som måtte komme før eller under første gangs service.
– Periodisk ettersyn og vedlikehold.
– Feil som oppstår på grunn av bruken av uoriginale reservedeler, som følge av ombygging eller uforsvarlig bruk, eller ved feil bruk i forhold til instruksjonsboken.
– Dersom kjøretøyet ikke vedlikeholdes etter anbefalte intervaller beskrevet i instruksjonsbok eller Service- og Garantiheftet og slikt vedlikehold ikke kan dokumenteres gjennom stempel i Service- og Garantiheftet.
– Feil som oppstår ved service og reparasjoner ved andre verksted enn et av Kellox-godkjente Honda-verksteder, så langt disse verkstedene ikke utfører service/reparasjoner i tråd med Honda’s retningslinjer.
– Feil som oppstår under konkurranse eller konkurranselignende forhold.
– Normal slitasje og forbruk av deler som defineres som slitedeler. Herunder gaffel-tetninger.

FRIST FOR Å GJØRE GJELDENDE KRAV UNDER GARANTIEN
Dersom kjøperen vil gjøre gjeldende en feil under garantiansvaret skal selgeren underrettes om dette innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.
Service- og Garantiheftet, samt kopi av kjøpekontrakt skal fremlegges.

AVHJELP/RETTING
Selgeren bestemmer hvordan feilen skal rettes på kjøretøyet. Avhjelp i henhold til garantien skal skje innen rimelig tid etter reklamasjonen og uten kostnad eller vesentlig ubeleilighet for kjøperen.

I vurderingen av hva som er ”rimelig tid”, skal det tas hensyn til kjøperens behov for kjøretøyet, feilens art og omfang, samt vanskelighetsgrad og det tidspunktet kjøperen har stilt kjøretøyet til selgerens disposisjon. Feil som ikke er av vesentlig betydning og ikke påvirker ordinær bruk av kjøretøyet, skal etter samråd med kjøperen normalt utføres ved førstkommende service.

Indirekte kostnader som kunden pådrar seg ved et garantitilfelle, dekkes ikke av AS Kellox. Med indirekte kostnader forstås kostnader utover kostnadene forbundet med selve reparasjonen, herunder leie av alternativt kjøretøy, transport av kjøretøyet eller personer, overnatting eller erstatning for tiden kjøretøyet ikke har vært i bruk etc.